Handledarutbildning

Handledarutbildning i Karlshamn – Online

OBSERVERA: Utbildningsplatserna är begränsade. Vi rekommenderar dig därför att kontakta oss och reservera din plats. Du når vår utbildningssektion via e-post: info@medinastrafikskola.se

Handledarutbildning online

Tidpunkt för nästa utbildningstillfällen:

Vi har handledarkurs varje söndag klockan 13:00.

Med hänvisning till rådande situation med coronaviruset erbjuder vi en digital utbildning. Utbildningen är 3 timmar och 30 minuter lång med två pauser.

För att delta i utbildningen krävs det att du bokar in dig genom att mejla info@medinastrafikskola.se. Anmälan sker enbart via e-post.

Hur går det till?

  1. Du anmäler dig via e-post. Inkludera namn, efternamn, personnummer och telefonnummer. Det är viktigt att du också anger den e-postadress dit vi skickar en inbjudan till utbildningen. Vi rekommenderar att du använder en Gmail-adress. Har du inte en sådan kan du skapa en gratis på Google. Klicka här för att komma till Gmail.
  2. Din anmälan kommer att administreras manuellt när du betalar för din utbildning. Instruktioner följer på e-post.
  3. När du är inlagd i vårt system, efter godkänd betalning, kommer du få ett e-postmeddelande med en inbjudan till ett digitalt möte i Google Meets. Godkänn din anmälan genom att tacka ja till mötet/utbildningen. I e-postmeddelandet finns en länk/knapp som du använder senare för att ansluta dig till mötet/utbildningen. Använder du en smartphone eller en surfplatta kan du ladda ner appen ”Google Meets”. Du hittar den både i App Store och Google Play. Den behövs dock inte om du kopplar upp dig via en dator.
  4. Vi genomför ID-kontroller på samtliga deltagare. Instruktioner på hur kontrollen går till kommer du få i ett e-postmeddelande.
  5. Tiden ska respekteras. Logga gärna in på utbildningen några minuter innan.

Tekniska krav och specifikationer

  • Vi rekommenderar att du använder en dator under utbildningstillfället, men det går även bra med surfplatta eller en mobiltelefon.
  • Enheten du ansluter dig på ska ha mikrofon, kamera och en skärm så att du kan följa utbildningen och delta i viktiga moment, diskussioner och teman.
  • Se till att du har en bra internetanslutning och att din enhet är laddad eller ansluten till strömförsörjning under utbildningstillfället. Din kamera ska vara påslagen under utbildningstillfället.
  • Kontrollera din utrustning i god tid innan utbildningen, gärna någon timme innan. Vid längre avbrott som är orsakade av dig själv, teknisk utrustning, eller anslutning till din elförsörjning (tex. lågt batteri) kommer du inte kunna fortsätta delta i utbildningen och kommer därmed få boka in dig på ett annat utbildningstillfälle.

Handledarutbildningar i korthet

Att minimera den negativa miljöpåverkan inom trafiken samt att höja trafiksäkerheten är två huvudsakliga mål som Medinas trafikskola strävar efter. Som grund för all trafiksäkerhet står Nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Detta fokuserar på föraren, fordonet i sig samt att vägar som används är säkra. Detta trädde i kraft 1997.

Därför är introduktionsutbildningen för den privata övningskörningen, i relation till ovanstående av stor vikt för oss på Medinas trafikskola. Vi arbetar på så sätt att blivande förare ska agera säkra i trafiken. Statistiken visar att det idag är många yngre förare som på olika sätt är deltagande i trafikolyckor. Detta beror på olika faktorer som exempelvis hög hastighet vid körning, alkohol samt att många personer inte använder sig av bilbälten när de befinner sig i ett fortrörande fordon. Vi på Medinas trafikskola hoppas att introduktionsutbildningen ska bli givande och ska kunna påverka de blivande förarnas attityd vad angår att vara en säker förare. Tillsammans ska vi arbeta med att minska antalet skadade i trafiken samt det höga antalet dödsfall.

Enligt lag så måste den som övningskör privat vara godkänd på handledarkurs samt ha körkorts tillstånd. Den som ska bli handledare måste ansöka om samt bli godkänd för varje elev som du kommer att handleda vid den privata övningskörningen. Är det tänkt att du ska bli handledare vid privat övningskörning för behörighet B – Personbil, så krävs det att både du samt din blivande elev ska ha gått introduktionsutbildningen. Denna utbildning gäller sedan i fem år från den dag den genomfördes.

Dessutom är det viktigt för oss på Medinas trafikskola att påpeka att det är du som handledare, som räknas som förare vid övningskörningen. Du som är handledare ansvarar för att din elev uppfyller alla krav för övningskörningen.

Att ansöka för handledarskap gör du lättast genom att ansöka om ”blanketter för handledarskap” via internet på Transportstyrelsens hemsida. Som ett alternativ kan du även välja att ringa till transportstyrelsens kundtjänst på 0771 818181, för att därmed få blanketterna hemskickade till din hemadress. Det snabbare samt smidigare sättet att använda är dock genom att ansöka via internet. Där kan du även betala avgiften direkt via e-tjänsten eller med inbetalningskortet som du får av transportstyrelsen.