Priser

Nedan kan du se vår prislista, bestående av aktuella paketerbjudanden och fasta priser.

Paketerbjudande 1

Paketet kostar 11 400 kronor och inkluderar följande:

  • 20 körlektioner
  • Inskrivning
  • Risk 1
  • Böcker och tillgång till webbfrågor
  • Lån av bil vid uppkörning

Du sparar hela 800 kronor!

Om du köper det första paketerbjudandet utan böcker och webbfrågor så ligger paketpriset på 10 600 kronor.

Paketerbjudande 2

Paketet kostar 8 600 kronor och inkluderar följande:

  • 14 körlektioner
  • Inskrivning
  • Risk 1
  • Böcker och webbfrågor
  • Lån av bil vid uppkörning

Du sparar 800 kronor!

Om du köper det andra paketerbjudandet utan böcker och webbfrågor så ligger paketpriset på 7 800 kronor.

Fasta priser

Körlektion 40 minuter
Pris: 470 kronor

Handledarutbildning
Pris: 400 kronor

Risk 1
Pris: 600 kronor

Risk 2
Pris: 2 200 kronor

Inskrivning (Inkluderar böcker, studiematerial och webbfrågor)
Pris: 1 400 kronor

Villkor för avbokningar av körlektioner samt återköp av utbildningspaket

Avbokningar av körlektioner lämnas senast dagen före innan klockan 13.00. Trafikskolan förbehåller sig därmed rätten att debitera för uteblivna körlektioner.

Trafikskolan förbehåller sig således rätten att ta ut en administrativ avgift motsvarande 15 % av det totala värdet på vald körkorts- och utbildningspaket vid återköp. Observera att återköp bara genomförs om eleven är inskriven och inte har påbörjat sin trafikskoleutbildning. Återköp meddelas enligt regel 14 dagar från och med inskrivningsdatum. Ett sådant besked lämnas skriftligen via e-post.